Исполнитель - Баястан | Песня - Ой Бой, Воу (ft. Tamga)

Адаттагы кылыктарын эми жарабайт
Аброй желдеттери келатат катыра батыраак айт
Жамына, жамына жашынбак
Жашыра катканың ачылат
Маңызы - жез, негизи - кескин тескөө-тескөө тез-тез

Ким экен - эй, ким экен - эй, ким экен - эй, ким экен - эй деп
Ары жогу, ары бары - Баары, баары, баары бабырайт
Өнөгү барда өзөгү жок, өзөгү барда өнөгү жок
Ким экен шериф, көмөккөн шериф - мына бул эки жандосту айт

Ойбой, boy
Ары жыйна, жыйна
Ойбой, boy
Аягыңды жыйна
Тикенектер келатабы, тил оозунду жыйна
Тигил экөө келатабы, келетабы келатабы

Ак ийилет, ийилсе да баары бир сынбайт
Адилет желдеттери баратат баарына баарына, айт
Атына заты бар, хайп эмес
"Атата" кылаарын биз билебиз
Демек токмок жемек өзүн жүргөн турганыңан дейбиз

Ким экен - Эй, ким экен - Эй, ким экен - Эй, ким экен - Эй деп
Ары жогу, ары бары - Баары, баары, баары бабырайт
Өнөгү бар да өзөгү жок, өзөгү бар да өнөгү жок
Ким экен шерик, көмөккөн шерик - мына бул эки жандосту айт

Ойбой, boy
Ары жыйна, жыйна
Ойбой, boy
Аягыңды, жыйна
Тикенектер келатабы, тил оозунду жыйна
Тигил экөө келатабы, келетабы келатабы
Oйбой boy, i like it, ким бул, бул, ким бул бул

Канатың кагыла, карадан кагына, агына багына карман дейм, эу
Жагынбай, жүгүнбөй, жалтанбай жөн эле, жүдөгөн бөжөктөй болбо дейм, эу
Басканың ээн талаа, багалек батала
Источник kaleirish.com
Жүрөгүң канталап, өтүгүң жыртылып, чекеден тер кетип, нервинди терметип
Болбостон жеңилип калба дейм, эу
Ким экен эй, ким экен эй
Ким экен эй, бул экөө дейм
Баягы, баягы браттардын баяны
Алптардын чаяны, братына таянып
Тапканы маяна, жыйынтык аягы
Жүрөгү дайыма жорукка даярбы
Бат эле бүт эле сагынып күтүүдө
Сагынып күткөндөр чыдамы бүтүүдө
Аягың тарт эми, түздөнгүн бат деймин
Какайып тарт белинди укканда hip-hop демин
Аягың тарт эми, түздөнгүн бат деймин
Какайып тарт белинди мынакей hip-hop деми

Ойбой, boy
Ары жыйна, жыйна
Ойбой, boy
Аягыңды, жыйна
Тикенектер келатабы, тил оозунду жыйна
Тигил экөө келатабы, келетабы келатабы